Напояване

Фирма „Galaxy Garden” работи в сферата на автоматизирани поливни системи, капково напояване и дизайн – проучване, проектиране, изграждане, поддръжка на поливни системи, тревни площи, открити и закрити пространства.

Водата е първостепенен фактор за живота и развитието на растенията. Поради това поливането е важно при поддръжка на градината. За доброто поливане най-важни са количеството вода и интервалите на напояване. Поляната с райграс се дъждува с разпръсквачи, а за градините с цветя и растения се изгражда капково напояване. С изграждането на автоматизирана поливна система може да се контролира точното количество вода и часа на поливане.

Фирма „Galaxy Garden” изгражда:

  • Автоматизирани поливни системи (АПС) - Rain Bird, Hunter, Gardena;
  • Сондажи и сондажни помпи;
  • Помпени станции и хидрофорни уредби;
  • Мъглуващи системи;
  • АПС за капково напояване за овощни и лозови масиви;
  • АПС за дворове и паркове и за капково напояване.