Озеленяване

Озеленяването с дървета, декоративни храсти и цветя е основен  компонент, формиращ  дворното пространство. За изпълнение на озеленяването е необходимо наличие на проект за озеленяване.

Изграждането на зелени площи и затревяване се извършва в следната последователност:

  • Проектиране;
  • Подготовка на терена;
  • Изграждане на поливна система, ако е предвидена такава;
  • Затревяване с професионална тревна смеска и полагане на тревен чим;
  • Засаждане на декоративна растителност;
  • Аранжиране и изграждане на алпинеум и скален цветен кът;
  • Оформяне  на водни каскади;
  • Засаждане на живи плетове, декоративна ограда и  живи стени.