Покривни градини

Покривните градини превръщат покривите в истински градини насред града. Тези  пространства предлагат топло и шумоизолация, защита против механичен шум, компенсация на въглеродния диоксид, както и място за почивка, което доближава хората до природата и насърчава екологичното им поведение. За покривно озеленяване се използват растения, адаптирани към такива пространства, с подходящи размери, засадени по специална технология. Техният подбор е съобразен с типа и характеристиките на  покрива, качеството на въздуха и капацитета за абсорбция на съществуващите системи за оттичане. Използваните техники защитават изолацията от негативните външни влияния, от корените на растенията, от навлизане на влага и осигуряват безпроблемно отвеждане на дъждовните води.